Etikai Kódex

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A jogszabályoknak való megfelelés
A szolgáltatást és az azt üzemeltető vállalkozást mindig a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell működtetni.
Elvárás a jogszabályok és szellemének tiszteletben tartása, az üzleti tisztesség maradéktalan érvényesülése.

1.2. Esélyegyenlőség és tisztelet
Mindenkinek joga van az egyenlő, udvarias és tiszteletteljes bánásmódhoz. Mások személyes méltóságát és meggyőződését tiszteletben kell tartani.

Tilos mind a közvetlen, mind a közvetett hátrányos megkülönböztetés faji hovatartozás, bőrszín, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, nyelv, vallás, érdekképviselethez való tartozás, politikai vagy más vélemény, nemzetiséghez való tartozás, társadalmi származás, vagyoni helyzet, születési vagy más jellemző alapján.

1.3. Valós információk
Az oldalon csak valós információk szerepelhetnek. A valótlan, téves, félrevezető információkat azok tudomásra jutását követően haladéktalan el kell távolítani, megjelenésüket meg kell akadályozni.

A rossz indulatú, sértő, trágár, közösség számára káros tartalmaknak nem jelenhetnek meg az oldalon.

1.4. Tisztességes üzleti magatartás.
Tisztességes üzleti kapcsolat a fogyasztókkal, versenytársakkal és más partnerekkel
Üzleti partnereinkkel való kapcsolatainkat a bizalom, a tisztességes eljárás és az üzleti döntések meghozatalában nagyfokú függetlenség jellemzi. Üzleti döntéseinket nem befolyásolhatják magánérdekek és személyes célok.

1.5. Adatvédelem, személyes adatok védelme
Tiszteletben tartjuk mindenki személyiségi jogait és elismerjük partnereink és minden természetes személyek azon igényét, hogy biztosak lehessenek abban, hogy személyes adataikat megfelelően, kizárólag jogszerű üzleti célból kezelik. Elkötelezettek vagyunk az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés iránt. Kizárólag olyan személyes adatokat szerzünk meg és kezelünk, ami szükséges, és megfelelő tájékoztatást adunk az érintetteknek e tevékenységekről. Kötelezettséget vállalunk a vonatkozó jogszabályi elvárások követésére, valamint  az adatkezelés és feldolgozás törvényességét biztosító eljárások betartására.

1.6. Környezetvédelem
A hatályos környezetvédelmi és technológiai előírásokat be kell tartani, és elő kell segíteni az üzleti tevékenységgel együtt járó negatív környezeti hatások csökkentését szolgáló legszigorúbb előírások érvényesülését.

2. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

2.1. Verseny
A verseny a piac éltető eleme, és elősegíti, hogy a fogyasztók vásárlásra fordított költségei csökkenjenek. A vállalkozás köteles tiszteletben tartani a versenyjogi szabályokat és garantálni azok betartását.

2.2. Társadalmi felelősségvállalás
A vállalkozásnak támogatnia kell a hozzá kapcsolódó helyi közösségeket és együtt kell működnie a tevékenységükben, működésükben érintettekkel.

A felhasználói élmény fokozása érdekében a weboldalunk cookie-kat használunk. Az oldal használatával beleegyezik a cookie-k alkalmazásába. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).